Професионални услуги за строителни компании

Рекламирайте проектите си с нас, за да получите достъп до нови пазари и откриете глобални купувачи, инвеститoри и посредници.

Основното предимство при работа със STONEHARD е глобалният обхват и специализираната консултантска експертиза в областта на новостроящи се имоти и инвестиционни възможности, в сектора на жилищни и търговски недвижимости. Развивайки бизнес в ключови международни пазари, ни позволява да представляваме и продаваме всеки висококачествен новопостроен имот на потенциални глобални купувачи и инвеститори, по ефективен начин. Нашите глобални маркетингови услуги са базирани на възможностите на екип с голям управленски опит. Големият обхват на международната ни мрежа от контакти, посредници привлича инвеститори от разнообразни световни дестинации. Високата ни продуктивност се дължи на максимално ефективен пазарен модел, развит в следствие на кооперативност със стотици местни посредници, в глобален план. В допълнение, ние и нашите партниращи агенти, се възползваме от ползите на усилената ни рекламна дейност, промотираща предоставяните от нас имоти, през прецизно селектирани целеви канали. Подпомогнати от рекламни кампании ние достигаме до максимален брой потенциални купувачи и инвеститори. Някои от рекламните средства, които използваме, за да достигнем до потенциални клиенти, за имоти ново строителство и инвестиции, поверени на нашата компания:

 • STONEHARD ГЛОБАЛНА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА — нашата партньорска платформа е основен и най-ефективен инструмент за привличане на инвеститори и реализиране на сделки;
 • Реклама в Интернет — осезателното ни рекламно присъствие в Интернет, включва промоционални кампании, в разнообразни дигитални формати;
 • Портали за имоти — присъстваме във всички местни и международни портали за имоти;
 • Глобална популяризация — имаме присъствие в публичното пространство на сектора, през виртуални и стандартни канали, в повече от 50 държави по света, чрез активностите на нашите местни представители и инвестиционни посредници;
 • Имейл маркетинг —провеждаме регулярна бюлетин програма, която детайлно представя нашите имотни предложения на десетки хиляди потенциални клиенти по света;
 • Търговски изложения за имоти —участваме в редица важни международни търговски изложения в сектора за ваканционни и инвестиционни недвижими имоти;
 • Семинари и презентации пред инвеститори —провеждаме регулярни семинари и презентации пред инвеститори в столици и големи градове;
 • The STONEHARD КАТАЛОГ —хиляди копия от нашата печатна брошура, с информация за ключови представлявани от нас имоти, достигат до потенциални купувачи по света, чрез директен мейлинг. Печатни рекламни материали използваме активно и при професионални събития, в които участваме;
 • Лични препоръки и контакти — нашите местни представители имат добре развити мрежи от контакти, изградили са дългосрочни взаимоотношения с ключови бизнес представители и хора с голям местен потенциал и значение за представяната държава;
 • Инвестиционни посредници — изградили сме ценни партньорски контакти с частни и корпоративни консултанти, много от които управляват капитал с голям инвестиционен потенциал;
 • Бизнес клубове и мрежи — създаваме партньорства и връзки с редица международни бизнес клубове, главно в Азия и Средния Изток;
 • Инвестиционни фондове — притежаваме потенциала на личните контакти с водещи международни инвестиционни фондове за недвижими имоти, които динамично търсят нови инвестиционни проекти;
 • Институционални инвеститори — разполагаме с директен достъп до големи институционални инвеститори и организации, заинтересовани от инвестиции в сектора на недвижимите имоти, с нисък рисков фактор и гарантирана възвръщаемост на инвестицията;

В зависимост от типа партньорство и договорени условия, със строителни компании, както и тяхната готовност за договориране на ексклузивно или стандартно посредничество, ние прилагаме единични или комплексни мерки от гореизброените възможности за популяризация. За да продаваме имоти успешно, дейностите за всяка продажба се нуждаят от прецизна подготовка, отговаряща на най-високи международни пазарни стандарти, което включва и максимално качество на представителните материали. Предлагаме и цялостни услуги по подготовка на процеса на строителство, от момента на първоначално представяне, до продажбено посредничество. Свържете се с нас за повече информация и детайли по услугата Глобално представителство.