Център за настройки на комуникацията

“Стоунхард” ЕООД и свързаните с дружеството лица осъществяват комуникация с Вас с цел предоставяне на услуги, благодарение на личните данни, които сте предоставили за съхранение и обработка.
Чрез Центъра за настройки на комуникацията можете сами да управлявате абонамента си, като изберете какви свои лични данни да ни предоставите, както и да определите за какви цели да ги използваме.
С избиране на някоя или на всички отметки по-долу заявявате, че желаете да използвате услугата/услугите и давате своето съгласие да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни за целите на тази услуга/услуги.


Желаете ли да получавате подобни оферти, промоционални предложения и новини от нас?

Моля да вземете предвид, че по всяко време имате правото и възможността да измените обхвата на предоставеното от Вас съгласие или да го оттеглите, като ни пишете на: gdpr@luximmo.com или посетите страницата: Управление на персоналната комуникация