STONEHARD Глобална Партньорска Мрежа

Глобална Партньорска Мрежа за инвестиционни проекти и агенции за недвижими имоти Stonehard Investments

Нашата Глобална Партньорска Мрежа подпомага STONEHARD в разкриването на световни пазарни възможности. Мощна маркетингова платформа свързва стотици строителни компании с местни агенции, консултанти, инвестиционни посредници и индивидуални купувачи/ инвеститори от различни държави. През годините, ние създадохме успешна и гъвкава мрежа, подпомагаща успеха на нашите членуващи агенции/ строителни компании/ инвеститори и мастър агенти. Вярваме, че днешната динамика в строителния сектор, позволява на компаниите да бъдат успешни, само при проявена готовност за сътрудничество с глобално активни бизнеси, споделящи идентични подходи за развитие и принципи при изграждане на бизнес. Приемаме единствено двустранно ползотворните бизнес взаимоотношения и вярваме, че съвременните изпълнители и купувачи, на продукти и услуги, трябва да предлагат коректност и прозрачност на действията си, за да постигнат взаимни ползи, от всяка завършена сделка. Ценообразуването трябва да следва принципа на двустранна изгодност, в противен случай бизнес връзките са краткотрайни и лишени от генериране на бъдещи дивиденти.

Това е което STONEHARD гарантира със своята Глобална Партньорска Мрежа.

Как работи нашата Глобална Партньорска Мрежа

Нашите основни оперативни цели и принципи:

 • Stonehard поддържа уеб базирана електронна платформа и база данни от имоти, изградени през нашата глобална партньорска мрежа.
 • Платформата се състои от различни сектори които обслужват различни групи членове — различни посредници, строителни компании и инвестиционни консултанти. Връзките създадени чрез платформата, гарантират двустранно успешни отношения и прозрачност на сделките, при гарантирани права, за всяка от страните, и двустранно изгодни финансови резултати.
 • Високите работни стандарти са гарантирани от стриктните критерии за селекция на членовете на мрежата, както и условията за достъп до партньорска договореност. STONEHARD допуска единствено агенции и строителни компании, които отговарят на наложените изисквания. Нашите принципни цели са да осигурим първокласни услуги за клиенти и предложим безопасни инвестиционни възможности с максимална възвръщаемост.
 • Важна е споделената информация. Една от основните задачи, пред мениджмънт екипа на STONEHARD’sе постоянното набиране и изследване на големи масиви от данни, специализирана информация, от разнообразни световни източници. Тези източници ни позволяват да наблюдаваме голям брой пазари и инвестиционни имоти, в разнообразни дестинации, с което да прогнозираме и предвиждаме нови атрактивни локации с потенциален растеж. Нашият визионерски подход е в полза на потенциалните инвеститори. Мрежата от членове получава достъп до създадената база и анализи, с което бързо монетизира предоставените възможности, с предимство пред конкурентите.
 • Устойчив бизнес за всички наши членове. Бързо променящите се условия на глобалната икономика, в комбинация с циклични пазарни кризи, на съвременната бизнес среда, през които преминаваме през последните няколко години, изискват нова стратегия при инвестициите в недвижими имоти, такава която предполага лесен изход от направеното вложение. За да се постигне устойчивост и висока печалба, пазарните участници, трябва да бъдат гъвкави, да проявят готовност за оттегляне от конкретни пазари и навлизане на нови, в кратки срокове. В съвременните условия, дългият фокус върху конкретен пазарен сегмент, се оказва неуспешна стратегия, за инвеститори целящи минимален риск, с максимална възвръщаемост. Партньорската мрежа на STONEHARD’s осигурява тази гъвкавост и мобилност за съвременните инвеститори, консултанти и строителни компании.
 • Постоянен растеж. Създадена, за да се разраства постоянно, Партньорската Мрежа на STONEHARD цели топ позиции в инвестиционния пазар на недвижими имоти. Ние предлагаме най-големият брой инвестиционни проекти и възможности, като им осигуряваме достъп до максимален брой професионални организации и частни инвеститори. Не ограничаваме обхвата на мрежата и можем да се разрастваме с броя на проектите, които предлагаме на партньори и инвеститори. Рекламираме регулярно STONEHARD за да повишим разпознаваемостта на марката сред таргетирана аудитория, което подпомага обема на продажбите и ползите за нашите членове.
 • ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА

  Нашата членска маса се състои от топ индустриални лидери с доказан опит и репутация, в държавата, в която развиват своя бизнес. Всички нови и съществуващи членове трябва да отговарят на условия, които сме създали и с които филтрираме достъпът на всеки кандидат -партньор.

 • Членове - Посредници • са стабилни и доказани професионалисти, в опита си с покупко-продажба на недвижими имоти, инвестиционни консултанти, работещи в над 50 държави.

  Достъпът им до нашата система, осигурява право за използване на информация от цялата база от представлявани от нас имоти, включващи пълно описание, ценови листи, наличности, архитектурни планове, висококачествен снимков материал, видео ресурси, презентационни материали. За тях също е осигурен достъп до комисионна и бонус структура за всеки предлаган имот, препоръки и Често Задавани Въпроси, шаблони за рамкови споразумения, както и допълнителни данни, които биха подпомогнали продажбите. Нашите членове Агенции получават достъп до проекти, които не са представени онлайн, но са достъпни за продажби от частен характер.

  В допълнение към нашата собствена база данни с имоти, членовете на партньорската мрежа имат възможност да се възползват пълноценно от нея, като получат пълен достъп до обединената база на STONEHARD с още международни представители и новопостроени проекти за продажба.

  STONEHARD ще запази позицията си на обединяващо звено между агенти и строителни компании, за да гарантира реални ползи и прозрачност на взаимоотношенията за всички участници в мрежата.

  Всички членуващи агенции договорират партньорско споразумение със STONEHARD,което им позволява да маркетират един или множество проекти, със или без ограничения по отношение на пазарни цели и предпочитан рекламен подход.

  STONEHARD предлага изключително атрактивни комисионни пакети, с високи ставки, за да мотивира своите партньори в усилията и времето, което отделят за популяризиране и активно предлагане на имотните оферти. Агенциите получават своите комисионни, както и допълнителни бонус стимули, след изпълнение на директно заложените от STONEHARDтаргети, което не налага допълнителни отношения със строителни компании и гарантира плавно и безпроблемно протичане на изпълнението на сделките.

  С удоволствие предоставяме ексклузивни представителни права на агенции в техните региони. Така постигаме единично представителство с постижими и ясно дефинирани продажбени цели, както и цялостен ангажимент от наша страна, свързан с предоставяне на атрактивни предложения, готовност за допълнителна спомагателна реклама и време.

 • Членуващите строителни компании са с дългогодишен опит, репутация и разпознаваемост в местните пазари. Те могат да се възползват от нашата цялостна услуга, а в зависимост от нуждите, които имат, могат да получат и професионални консултации, в ранен стадий на планиране и конструиране на обекти.

  Строителните компании могат да се възползват най-вече от нашата първокласна маркетингова експертиза, за която е характерен глобален обхват, осигуряващ достъп до членуващи агенти и международни инвеститори.

  Строителните компании получават възможност, в няколко кратки стъпки, да представят в нашата онлайн платформа своите проекти, с визуални и информативни материали. Да определят финансови условия за нашите членуващи агенции.

  Веднъж включени в нашата база данни, техните предложения ще бъдат достъпни за стотици професионални посредници, глобално, по най-бързия и ефективен начин. Имайте предвид, че осигуряваме професионална консултантска услуга и даваме препоръки на всеки нов член – строителна компания, която цели навлизането на нови пазари и повишаване на продажбите.

  Ще предоставим първоначална информация за новопостъпилия проект на всички членуващи имотни агенции, които са заинтересовани да предлагат листнатите обекти.

  STONEHARDще остане в ролята си на контактен център за строителните компании и посредниците по продажба на имоти, за да гарантира положителни резултати за всички участници , до момента на успешно завършване на сделка.

  Строителни компании заинтересовани от членство в глобалната партньорска мрежа на Stonehard могат да договорят ексклузивно или стандартно представителство с нашата компания, като ни предоставят допустимите права за предлагане на техните обекти директно към купувачи/инвеститори, със или без ограничения, за предпочитани пазарни сегменти и държави.

  За проекти представлявани ексклузивно от нас, ние притежаваме пълни посреднически права, и разглеждаме такива предложения с особено внимание. Създаваме приоритет при маркетирането на подобни проекти, като посвещаваме самостоятелни бюджети за рекламни кампании. Нашите най-продаващи се имоти са именно тези, които представляваме ексклузивно, сделки при които изпълняваме ролята на мастър агент. В допълнение, получавайки максималната възможна комисионна от строителна компания, ни позволява да мотивираме допълнително собствените си посредници и да се фокусираме върху най-ефективното популяризиране на подобни предложения…

  Неексклузивно представителство също представлява интерес за нас. Осигуряваме подобни предложения със стандартно, глобално представяне, което включва основни пазарни и рекламни канали, споделяне в нашата партньорска мрежа. Финансовите ограничения, в подобни случаи, налагат целевите групи да са главно крайни потребители и инвеститори, което от своя страна намалява максималният обем продажби.

 • Корпоративни инвеститори членове на глобалната партньорска мрежа Stonehard Global Affiliate Network.Тези членове, притежават пълен достъп до представляваните от нас имоти и проекти. Частни лица или организации, със свободни капиталови средства, с професионален подход при инвестирането в недвижима собственост или инвестиции в имотни сделки, са също желани за нашата глобална мрежа. Могат да се присъединят към платформата и да се възползват от обширната база от имоти (публични и частни), както и да се облагодетелстват от изгодните условия за покупка на повече от един имот. Допълнително предимство от членството им е полученият достъп до най-нови оферти, имоти в предварителна продажба, нови обяви и промоционални условия за покупка, преди още публичното им обявяване.

  Нашите клиенти, с дългосрочен интерес в инвестирането, в недвижима собственост, могат също да станат част от мрежата и получат подобни на професионалните инвеститори ползи. Нашите корпоративни клиенти са първите, които получават достъп до нови оферти чрез регулярна бюлетин програма. Поради тази причина, често ги разглеждаме като надеждни показатели за успеваемостта на даден проект и негов ценови индикатор. Това са клиентите, които реагират първи, споделят мнения и ни представят ценна обратна връзка, от гледната точка на реален пазарен участник.