Глобална партньорска мрежа

Присъединете се към нашата глобална партньорска програма и продавайте повече имоти!

Бизнес моделът на STONEHARD’s е конвенционален и ефективен. Базира се изцяло на дългосрочни партньорски взаимоотношения и сътрудничество със стотици строителни компании, мастър агенти и местни агенции за недвижими имоти, които предлагат своите проекти локално и глобално. STONEHARD ГЛОБАЛНА Партньорска МРЕЖА. Членовете на нашата мрежа работят в повече от 50 държави по света, а общата клиентска база на нашите партньори надвишава 100,000 активни инвеститори и купувачи на имоти. Изразяваме готовност за нови форми на партньорство с реномирани строителни компании, професионални мастър агенти и местни посредници, с доказан опит в продажбите.Вярваме, че в днешния динамичен бизнес свят, с постоянно променящи се пазарни условия, взаимно ползотворното партньорство, между сериозни компании, в глобален аспект, е ключово за постигане на устойчив растеж и дългосрочно пазарно позициониране. В допълнение, международни клиенти и инвеститори, могат да разчитат на пълна конфиденциалност и да се възползват от ползите на структура от мултиагенти, с богато портфолио от предлагани имоти, местна експертиза и развити локални и международни взаимоотношения. Неизбежно, процесът на глобализация променя всеки аспект от човешкия живот, както и начина, по който бизнесът се случва. Инвеститорите вече не се подлагат на ограничения в насочване на вложенията си единствено към местни инвестиции. Строителните компании могат да продават своите проекти по целия свят и всичко това е осъществимо с няколко лесни стъпки. Активните, работещи хора по света са мобилни, приемат професионални предизвикателства глобално, променят своя начин и стил на живот, местят се в по-атрактивни държави, с по-висок стандарт на живот. Днес условията за имиграция са минимални и успешните, предприемчиви хора и инвеститори, могат да живеят, където пожелаят.
Днес, капиталът се движи свободно по света, както никога преди, достигайки далечни инвестиционни дестинации. Светът е пълен с инвестиционни възможности, с минимални ограничения в условията, при които могат да се случват вложенията. Никога не е било по-лесно да реинвестираш реализираните приходи от проекти. Този инвестиционен подход може да бъде много ефективен, но е възможен единствено с професионалното посредничество на организации като нашата, изградена на принципи за взаимна партньорска полза. Партньорското доверие позволява успешни съвместни действия, на местни и международни пазари, в полза и интерес на клиента.
Прочети повече... Кратък текст

Присъединете се към нашата глобална партньорска програма и продавайте повече имоти! Обадете ни се и ще ви предоставим пълна информация.