Зелена линия София - обиколният "парк" на столицата

30.05.2019, stroiinfo.com

Създаването на добри градски пространства е един от основните градоустройствени принципи на 21 век. Съществуването на добра и полезна среда на обитаване, както и нейното ефективно функциониране, показват отношението към човека в съвременния урбанизиран свят и превръщането му в централна фигура на градския живот.

Във връзка с това виждане и в София възникват проекти, целящи подобряването на градските пространства и осигуряването на един по-добър живот за нейните жители. Възраждането на тази идея започна с предложенията на „Ян Геел архитекти” за подобряване на някои основни територии от градския живот на столицата. Днес проектът „Визия за София” е в действие, а покрай него възникват и нови предложения. Едно от тях е „Зелена линия София”.

Това е идея, която цели да оползотвори изоставено железопътно трасе в пределите на София.То ще предлага на жителите и посетителите на столицата един екологичен, близък до природата начин на придвижване през иначе силно урбанизираната градска територия.

Едно от основните предимства на трасето е, че то играе ролята на голямо кръгово, което преминава през централните и периферни квартали на столицата, като успява да ги обвърже по удобен начин. По протежението си маршрутът преминава през големите столични паркове и много главни спортни съоръжения като стадиони, плувни басейни, спортни зали, игрища и други важни точки.

Визията на създателите на идеята – арх. Християна Василева и арх. Светослав Александров, е това трасе да се озелени и да се превърне в обиколен „парк”, който ще стане свързващото звено на всички останали паркови части на столицата. „Зелена линия София” ще представлява отделена от целия автомобилен трафик зона, предназначена само за пешеходци и велосипедисти. Предвижданата дължина на трасето е около 32 км, като 20 от тях ще бъдат изградени около изоставената ЖП линия, а останалите 12 ще се състоят от вече съществуващите велосипедни алеи в столицата. На определени места трасето ще пресича булеварди и по-натоварени зони, но идеята е, че ще се създаде цялостен цикъл на придвижване през озеленена територия.

Освен факта, че осигурява екологично чист и алтернативен вид транспорт, трасето ще създаде и нови публични пространства.

Идеята на създателите е те да се превърнат в приятно място за разходки, почивки и туризъм, както и в трибуна за културни, спортни и образователни мероприятия на открито. Използването на вече съществуващи дадености по един съвременен и иновативен начин прави проекта устойчив и уважаващ историята на града. Също така, той оползотворява отдавна забравени ресурси и възражда занемарени градски части.

Други позитиви на проекта са, че той ще подобри условията на живот чрез осигуряване на по-чист въздух, реки и почви и облекчаване на уличния трафик. Създателите на идеята смятат, че тя има потенциала и да създаде нови възможности за заетост, като спомогне за развитието на туризма, давайки на столицата още една причина да бъде приветлива и желана дестинация. Те вярват, че „Зелена линия София” може да се впише във визитната картичка на града, да подобри облика на София като европейска столица и да спомогне тя да стане по-добро място за живот.

Архитектите подкрепят идеята си с подобни успешни примери от световната практика, които са успели изцяло да възродят вече изоставени части от градовете, които не са представлявали интерес за населението и не са били приоритетна точка за развитие.

Един от най-красноречивите примери е „New York Highline” – старата снабдителна влакова линия, преминаваща през сърцето на Ню Йорк. Днес тя е превърната в надземен железопътен парк. През 2016 г. там са регистрирани 8 млн. посетители – повече от всяка друга дестинация в града. Първоначалната инвестиция в проекта е била в размер на 250 млн. долара, а печалбите на общината се очаква да достигнат над 1 млрд. долара.

Други интересен пример е „Train Track Park”в Йерусалим. Построен е на мястото на старата ЖП линия, свързвала града с Тел Авив. Впечатляващото е, че паркът се е превърнал в символ на съвместното съществуване. Той минава през еврейски и арабски квартали и се използва от всички тях. Сходни успешни примери има и в Германия и Франция.

София също има потенциала да стане дом на подобен проект, който би съумял да сплоти населението, осигурявайки му по-добра среда на обитаване, както и да донесе ползи за икономическото развитие на столицата.

Арх. Християна Василева и арх. Светослав Александров представиха проекта си по време на „Седмица на Ландшафтната архитектура”, където получиха подкрепа и одобрение от публиката. Предстои да видим развитието на идеята и достигането ѝ до Столична община.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин