Цените на жилищата в България продължават да растат

17.01.2020, 

Цените на жилищата в България продължават да растат1 - Stonehard

Цените на жилищата в България са нараснали с 5,4% на годишна основа през третото тримесечие на миналата година, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Спрямо второто тримесечие отчетеното повишение е с 1,1%.

Между юли и септември ръстът на цените на жилищата в България леко се е ускорил спрямо второто тримесечие както на годишна, така и на тримесечна основа. Данните на Евростат сочат, че през второто тримесечие цените на жилищата в страната ни са нараснали с 5% на годишна основа и с 0,6% спрямо първото тримесечие. В началото на миналата година цените на жилищата у нас отбелязаха ръст от 7,3% на годишна основа и 2,6% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.

Новите жилища са поскъпнали по-бързо от съществуващите жилищни имоти през третото тримесечие, показаха данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в края на миналата година. При новите жилища цените са се ускорили с 5,8% на годишна основа, а съществуващите жилища са отбелязали ръст с 5,1%. Същата е тенденцията и на тримесечна основа с ръст на цените на новите и на съществуващите жилища със съответно 1,5% и 0,4%.

Пловдив - шампион по поскъпване на жилищата у нас

Пловдив е бил градът с най-ускорен ръст на цените на жилищата у нас през третото тримесечие с общо повишение от 12,3%, като при новите жилища поскъпването е с цели 21,3%, а при съществуващите жилища – с 6,8%. В София цените на жилищата са нараснали с 6,8% през третото тримесечие, като съществуващите жилища са поскъпнали с 6%, а новите жилища – със 7,9%.

Във Варна жилищните имоти са поскъпнали с 6,5%, като цените на старите жилища са нараснали по-бързо от тези на новите, съответно 9,3% и 1,6%. Бургас единствен сред големите градове у нас отчита спад на цените на жилищата през третото тримесечие с 1,6% заради поевтиняването на новите жилища с 4,6 на сто. В същото време цените на старите жилища са нараснали леко с 1,4%.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин