Ръст за SOFIX, активност на сегмента за облигации

14.12.2017, Profit.bg

Седмицата започна с ръст за три от четирите индекса на БФБ-София.

SOFIX прекъсна серията си от четири поредни червени сесии, като днес добави минималните 0.03% достигайки до ниво от 665.47 пункта.

Индикаторите BGREIT и BGTR30 записаха увеличение от 0.31% и 0.16% до съответно 114.52 пункта и 548.74 пункта.

Единствено BGBX40 днес отчете спад, губейки 0.01% до 130.23 пункта.

Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 6.820 млн. лева.

Основна част от него се дължи на активност на сегмента за облигации, където бе оформен оборот от 6.173 млн. лева.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на Българска фондова борса-София. В рамките на 41 сделки бяха прехвърлени 13 520 лота, реализирайки оборот от 67 хил. лева. Акциите на дружеството поскъпнаха с 2.04% до 5.000 лева за лот. Книжата на БФБ-София постигат завиден ръст в цената от 74.52% от началото на настоящата година.

19 сделки за 2 050 лота от емисията на Агрия Груп Холдинг, оформиха оборот от 24 хил. лева. Дяловете на компанията добавиха 0.86% до 12.598 лева за лот.

8 хил. лева оборот бе постигнат в резултат на 18 трансакции за 3 935 лота от емисията на Адванс Терафонд АД СИЦ. Акциите на дружеството поскъпнаха с 0.46% до 2.200 лева за брой.

3 872 лота на Софарма трейдинг бяха предмет на 15 сделки, оформили оборот от 29 хил. лева. Книжата на дружеството загубиха 0.68% до 7.500 лева за лот.

Близо 60 хил. лева оборот бе реализиран след 13 трансакции за 13 996 лота на Софарма. Акциите на фармацевтичната компания добавиха 0.05% до 4.272 лева за лот.

286 хил. лева оборот бе записан в резултат на 2 сделки за 300 125 лота от емисията на Индустриален Холдинг България. Акциите на компанията поскъпнаха с 1.49% до 0.955 лева за лот.

Сред дружествата, чиито акции записаха зелена сесия днес, попадат Еврохолд България (+4.07% до 1.355 лева за лот), Синергон Холдинг (+2.94% до 1.400 лева за брой), Монбат (+1.61% до 11.050 лева за лот), Неохим (+0.93% до 54.000 лева за лот), Алтерко (+0.48% до 2.100 лева за лот) и Стара планина Холд (+0.38% до 8.000 лева за лот).

Сред акциите, които поевтиняха днес попадат тези на ФеърПлей Пропъртис АД СИЦ (-4.35% до 0.660 лева за лот), ЕМКА (-2.94% до 3.300 лева за лот), Албена (-2.85% до 61.202 лева за лот), Химипорт (-1.71% до 1.671 лева за лот), Корадо-България (-1.325 до 6.720 лева за брой) и Фонд за недвижими имоти България АД СИЦ (-0.62% до 2.196 лева за брой).

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин