Снежана Стойчева: Най-добрият начин за изчистване на лошите практики в бранша е чрез саморегулация

22.10.2019, imoti.net

Всеизвестен факт е, че бизнесът с имоти има значителен дял от българската икономика, а сделките в сектор недвижими имоти са предимно за големи суми – стотици хиляди, дори милиони лева.

"За съжаление обаче в бизнеса с имоти няма никаква регулация, нито дори елементарно изискване за образование за брокерите на недвижими имоти. От години се говори за държавно регулиране на бранша и за приемане на закон, но все още нищо не е придвижено. Смятам, че това няма да продължи дълго и когато дойде моментът, брокерите ще трябва да отговорят на изискването за подходящо образование, придобита квалификация и получен сертификат“, казва Снежана Стойчева, мениджър на Imoti.net, част от Investor Media Group, към който принадлежи и Investor.bg.

Точно тази липса на пазара ще се опита да запълни новата магистърска програма „Брокерство и оценяване на недвижими имоти“ във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Тя ще се осъществява съвместно с водещия сайт за недвижими имоти Imoti.net. До изтичането на крайния срок за приемане на документи остават само пет дни.

Магистратурата е и логично продължение на усилията на Imoti.net да работи в полза на добрите практики при сделките с имоти. Тя е насочена към всеки, който иска да се развива в областта на недвижимите имоти като брокер или оценител. „Програмата дава различни възможности - бакалаври с икономическо, но и с неикономическо образование могат да придобият магистърска степен за този сектор. Помислили сме и за хората с опит, които отдавна практикуват тези дейности, но не са легитимирали знанията си. Те ще могат да се обучават в квалификационен курс за брокери или оценители на недвижими имоти и да получат удостоверение за преминатото обучение“, обяснява Стойчева.

Според нея лошите практики в брокерския бранш не намаляват, а се развиват и се появяват нови некоректни схеми на работа. „Фалшиви, измислени обяви при рекламата на имоти е най-широко разпространената практика. Това е лошо, неприятно, досадно, но не толкова опасно и притеснително. Imoti.net като отговорна компания, която цели да предложи на своите потребители реални обяви, има сериозен напредък в решаването на проблема и вече 98% от обявите в сайта са реални. По-сериозни са лошите практики при взаимоотношенията брокер – клиент, когато едната страна се чувства неудовлетворена. Понякога стремежът на брокера за бързи сделка и пари ощетява клиента. А недоверието в компетентността на брокера може да провокира клиента да търси причини и начини да го заобиколи. Тук не говорим за престъпните практики, които все пак са по-редки случаи. Но тъй като към сделка с имот човек пристъпва един-два пъти в живота си и се налага да борави с големи суми пари, много е важно лошите практики да бъдат ограничени. Теоретичната и практическата подготовка на брокерите на недвижими имоти ще помогне в тази насока“, смята Стойчева.

Според мениджърa на Imoti.net най-добрият начин за изчистване на лошите практики е чрез саморегулация, както е в някои европейски страни. Проучвания в България обаче сочат, че браншът не е готов за това. „Държавната регулация е предпочитана от сектора, но все още предложеният законопроект не е на дневен ред. Задължително е брокерите, агенциите, браншовите организации да участват активно в подготовката и обсъждането на закон, който да регулира посредничеството при сделки с имоти, и да постави ясни критерии за образование и квалификация, за да се упражнява тази дейност. Този процес трябва да бъде перманентен, т.е. брокерите, агентите трябва периодично да актуализират и надграждат знанията си“, смята Стойчева.

„От доста време бизнесът с недвижими имоти е умишлено неглижиран. Липсата на регулация позволи на много хора да действат като брокери на недвижими имоти, когато останат без работа или в свободното си време. Това не трябва да продължава, защото този бизнес борави с големи парични потоци. Струва ми се, че колкото повече се отлага регулацията, толкова по-голяма става вероятността да се стигне до задължително реализиране на сделките с имоти само чрез лицензиран брокер“, казва Стойчева.

Според нея устойчивото развитие на българската икономика, растящите доходи на населението и ниските лихви по ипотечните кредити създават условия за динамичен пазар на имоти и превес на сделките с имоти ново строителство. „Но към момента очакванията са, че от следващата година темпото ще се забави. Агенциите и брокерите на недвижими имоти ще трябва да отговорят на икономическите промени, на навлизането на новите технологии, на растящите изисквания на клиентите. В един свиващ се пазар на имоти конкуренцията в бранша ще наложи отпадането на някои дребни, недобре подготвени участници, както агенции, така и брокери. И поради тази причина подготовката в магистърската програма „Брокерство и оценяване на недвижими имоти“ ще разшири възможностите за реализация и ще съдейства за по-ефективна конкуренция“, казва Стойчева.

По отношение на развитието на пазара на жилищни имоти в големите градове тази година тя отбелязва, че годината е започнала с изчакване и прогнозира, че така и ще завърши. „Ръстът на сделките и на цените на имотите през тази година отразяват преди всичко реализацията на имотите ново строителство, като в това отношение особено се откроиха София и Пловдив. Ваканционните имоти също привлякоха интерес. Докато лихвите по ипотечните кредити са на тези рекордно ниски за България нива, пазарът ще остане близо до сегашното си темпо на развитие. Имотите на добри локации, качествено и енергоефективно изпълнените сгради винаги ще държат висока цена“, отбелязва Стойчева.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин