Сделките с имоти в София в края на 2019 г. са най-много от кризата насам

20.01.2020, Investor.bg

Сделките с имоти в София в края на 2019 г. са най-много от кризата насам1 - Stonehard

Последното тримесечие на миналата година е било силно за сделките с имоти в големите градове у нас и в цялата страна, сочат данни на Агенцията по вписванията.

В София между октомври и декември миналата година са били сключени 9587 сделки с имоти, което е ръст с 5,2% спрямо същия период на предходната година. Това е и най-големият брой сделки в столицата през четвъртото тримесечие от кризата през 2008 г. насам. Общо през 2019 г. в столицата са сключени близо 30 хил. сделки с имоти, като броят им е по-висок с 5,4% спрямо 2018 г., сочат изчисления на Investor.bg на база на данните на Агенцията по вписванията.

След вялото начало на годината сделките с имоти в София се върнаха към силен растеж от второто тримесечие на миналата година, а през третото тримесечие броят на вписаните сделки също беше на най-високото си ниво за този период от кризата насам.

В Пловдив през последните три месеца на годината са вписани 5045 сделки с имоти, като нарастват със 7,8% спрямо същия период на 2018 г. Силното последно тримесечие обаче не е успяло да компенсира спадовете през предходните три тримесечия в града и така за цялата година сделките с имоти намаляват с 5,6% спрямо 2018 г. Общо миналата година в Пловдив са били вписани 15 221 сделки, сочат данните на Агенцията по вписванията.

Последното тримесечие на миналата година е било силно и за двата най-големи черноморски града у нас. Варна регистрира ръст на сделките с имоти с 8% на годишна основа, а в Бургас увеличението е с 5,2%. Вписаните сделки с имоти в двата града отбелязват ръст и за цялата година. В морската столица през 2019 г. са били сключени близо 13 хил. сделки с имоти, което е повишение с 1,7% спрямо 2018 г. В Бургас сделките с имоти миналата година са били 6697, като нарастват с 6,4% спрямо 2018 г.

В цялата страна през четвъртото тримесечие на миналата година са сключени 63 920 сделки с имоти, което е ръст с 1,4% спрямо същия период на миналата година. Общо през 2019 г. у нас са били вписани 211 529 сделки, като броят им намалява минимално с 0,5% спрямо 2018 г.

Ипотеките се връщат към ръст

Повечето големи градове у нас регистрират ръст и на вписаните законни и договорни ипотеки през четвъртото тримесечие на миналата година след продължителен период на спад. Единственото изключение е Бургас, където те са намалели с 2% на годишна основа. Понижение е регистрирано и в цялата страна с 5,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.

В София между октомври и декември са вписани 4821 законни и договорни ипотеки, като броят им расте с 2,3% спрямо последното тримесечие на 2018 г. За цялата година обаче в столицата е отчетен спад от 13,6%.

Подобна е картината и в Пловдив, където вписаните законни и договорни ипотеки отбелязват годишен ръст от 4,9% през четвъртото тримесечие, докато за годината в града е регистриран спад от 16,9%.

Във Варна през четвъртото тримесечие са вписани 1382 законни и договорни ипотеки, което е повишение от 4,7% спрямо същия период на предходната година. За цялата 2019 г. обаче спадът е осезаем в размер на 20,3%.

В цялата страна през миналата година са били вписани 45 968 законни и договорни ипотеки, като броят им намалява с 26,4% спрямо 2018 г.

Вижте всички предложения от портфолиото на Stonehard в София тук!

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин