Значителен ръст на строителството, отчетен през 2017

07.02.2018, Investor.bg   Прочетете оригиналната статия …

След като през 2016 г. ръстът на очакваното ново жилищно строителство в България се забави до умерени равнища, през 2017 г. отново се наблюдава рязко ускорение, показват изчисления на Investor.bg на базата на данните на Националния статистически институт (НСИ).

С подобни темпове расте и започнатото ново жилищно строителство, като изключение са само двете водещи черноморски области – Варна и Бургас, където темповете се забавят.

Като цяло в България темповете на изграждане на административни сгради се забавят, но на т.нар. други сгради, в които попадат и индустриалните и логистични площи – един от „горещите“ сегменти на пазара на бизнес имоти в момента, също се увеличават.

Жилищното строителство остава концентрирано в столицата София и Пловдив, както и във Варна и Бургас, където е с по-малки обеми. Пловдив дори изпреварва София по някои показатели. Индустриалното строителство пък остава концентрирано в Пловдив, като се засилват темповете и във Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора и други големи градове на страната, сочат данните на НСИ.

Ще се строят повече жилищни сгради и жилища

За цялата 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 23,6% до общо 5 562 броя. При разрешителните за нови жилища темповете са още по-бързи – ръстът достига 37,5% на годишна база до 24 969 броя.

Разрешителните за строеж на други сгради се увеличават с 16,5% на годишна база до 5 460 броя. Същевременно само при административните сгради издадените разрешителни намаляват с 22% до 127 броя.

Започнатото ново строителство на жилищни сгради нараства с 23,2% на годишна база до 3 681 броя сгради. Жилищата в тях се увеличават със 17,5% до 14 684 броя.

При административните сгради отново има спад, но по-умерен – 5,86%, докато при другите сгради ръстът е силен – 45,4%.

Само през четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 296 жилищни сгради със 7 327 жилища в тях, на 30 административни сгради/офиси и на 1 130 други сгради. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15,1%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 2,7%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване със 7,1%, а броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява със 7,5%.

В област Пловдив се строи повече, отколкото в столицата София

В София град през 2017 г. са издадени общо 827 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, което е с 19% повече спрямо 2016 г., показват изчисленията. При жилищата ръстът достига 33% до 8 716, а при другите сгради разрешителните се намаляват с 10,6% до 160 сгради.

Същевременно в Пловдив са издадени разрешителни за строеж на 843 жилищни сгради, което представлява увеличение с 32,5% на годишна база. Там обаче жилищата са по-просторни, защото броят им е значително по-малък, но увеличението на броя на издадените разрешителни достига 87%.

При другите сгради ръстът е 11,7% до 388, но при административните намалението е по-рязко – с 33% за годината.

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и жилища в морските области Варна и Бургас се увеличават далеч по-умерено за 2017 г. При другите сгради обаче има бум и увеличение от съответно над 2 пъти и 56,75%.

Подобни тенденции се отчитат и при започнатото ново строителство във всички сегменти – и жилища, и офис сгради, и други сгради. Единствено във Варна и Бургас има спад в жилищния сектор, но отново експлозивен ръст при другите сгради, подкрепени от индустриалното строителство, особено в Бургас, където значително се разширява и индустриалната зона на града.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Вижте оригиналната статия Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин