Никола Стоянов е новият член на Контролния съвет на НСНИ

29.06.2021, STONEHARD

Никола Стоянов е новият член на Контролния съвет на НСНИ1 - Stonehard

Никола Стоянов е новият член на Контролния съвет на Национално сдружение недвижими имоти.

Назначението му бе гласувано на 26.06.2021г на събрание на членовете на НСНИ.

Контролният съвет е структура в сдружението, която се състои от петима членове, избирани и освобождавани от Общото събрание на НСНИ за срок от две години.

Съветът проверява финансовата дейност на Сдружението и съответствието й с Устава и вътрешните правилници и нормативни документи, целесъобразността на разходите и приходите, изпълнението на бюджета, състоянието на имуществото, начина на разпореждането с него и стопанисването му.

Никола Стоянов е уважаван експерт и предприемач с 20 години опит в сферата на недвижимите имоти. Той е основател на корпоративната група Stoyanov Enterprises, от която са част едни от най-големите агенции за недвижими имоти в България - Luximmo Finest Estates, Super Имоти, Stonehard, Property.bg, строително-инвестиционната компания Тасков & Стоянов, компанията за ремонт и обзавеждане Furnish.bg и компанията за управление и поддръжка на имоти Propertymanagement.bg.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин