Статия в Investor.bg: Moody’s повиши кредитния рейтинг на България до ниво Baa1

19.10.2020, Investor.bg

Статия в Investor.bg: Moody’s повиши кредитния рейтинг на България до ниво Baa11 - Stonehard

Кредитната агенция Moody’s повиши дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на Baa1 със стабилна перспектива. Това съобщи министерството на финансите.

Това е първата оценка на Moody’s за страната ни след присъединяването ни към валутния механизъм ERM II.

Решението на Moody’s за повишаването на рейтинга отразява подобряването на институционалния капацитет и ефективността при разработване на политики, с което страната навлиза в последния етап преди членството в еврозоната, посочват от ведомството. Повишеният рейтинг отчита също и намаления риск по отношение на дълга в чуждестранна валута, значителните фискални резерви и очакванията, че благоприятната динамика на бюджетните показатели и дълга в периода след шока от пандемията ще подкрепят силната фискална позиция.

Стабилната перспектива показва очакванията на рейтинговата агенция, че фискалните показателите ще останат устойчиви дори и при развитие на неблагоприятен сценарий, над медианата за страните с рейтинг Baa1. Също така стабилната перспектива отчита и баланса между подобряването на икономическата и институционална среда в България и наличието на ключови предизвикателства пред рейтинга. Те са свързани предимно с отрицателното въздействие на демографските процеси в страната върху потенциалния растеж в средносрочен хоризонт, както и необходимостта от продължаване на реформите в борбата с корупцията, независимостта на съдебната система и върховенството на закона.

Първият фактор за повишаването на рейтинга се основава на напредъка на България към присъединяване в еврозоната и свързаните с това укрепване на институционалния капацитет и ефективно разработване на политики. Анализаторите оценяват влизането на България във валутния механизъм ERM II като една от последните решаващи стъпки преди членството в еврозоната. Успоредно с това Moody’s отчита и установеното тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ в областта на банковия надзор и счита, че то ще допринесе допълнително за подобряване на регулаторната среда и ще насърчи приемането на най-добри практики.

Вторият фактор за повишаването на рейтинга е свързан с укрепването на фискалния и кредитен профил на страната, въпреки отрицателното въздействие на пандемията от коронавирус. Анализаторите от Moody’s акцентират, че в случая с България валутният борд, който съществува от повече от две десетилетия, смекчава риска от високия дял на деноминирания в чуждестранна валута дълг на страната (през 2019 г. 80% от държавния дълг на България е деноминиран в евро).

Кредитният профил на страната е подкрепен и от силната фискална позиция на правителството. След четири години на нарастващи структурни бюджетни излишъци, съотношението дълг/БВП е достигнало до 20,4 % през 2019 г., което е второто най-ниско ниво в Европейския съюз след Естония. Отчетено е и подобрението по отношение на по-благоприятните възможности за финансиране, като отношението между плащанията по лихви и бюджетните приходи се е понижило до 1,5 % през 2019 г. спрямо 2,5 % през 2016 г. Moody's очакват също и фискалният резерв да остане стабилен на около 10 % от БВП.

Според агенцията пандемията ще се отрази негативно на публичните финанси на страната ни. Спадът на БВП е оценен на 3,5 % през 2020 г., последван от възстановяване от 2,7 % през 2021 г. Очакваният спад и необходимостта от подкрепа на икономическата активност за справяне с пандемията ще окажат натиск върху приходите и разходите на бюджета и ще доведат до дефицит от 3% от БВП през 2020 г. и 1,6% през 2021 г. Moody’s очакват държавният дълг да се повиши до 23,9% през 2020 г. и 24,2% през 2021 г., след което постепенно да се понижи до 23,5% през 2022 г.

Агенцията посочва, че основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на перспективата и рейтинга на страната са свързани със значителни подобрения в качеството на работа на институциите и устойчивата конвергенция към по-висок жизнен и институционален стандарт, които ще подкрепят влизането на страната в еврозоната. Фактори, които биха могли да доведат до отрицателна перспектива и понижаване на рейтинга, са евентуално значително и трайно влошаване на силната фискална позиция на правителството и перспективите пред дългосрочния икономически растеж, както и отслабването на институционалната рамка.

В края на август рейтинговата агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута BBB със стабилна перспектива. През април агенцията понижи перспективата от положителна на стабилна заради опасенията за влиянието на коронавируса върху икономиката.

Предвид изискването за участие на българския лев в ERM II за минимум две години и обичайния срок за оценка от 6 до 12 месеца според Fitch България може да приеме еврото най-рано през януари 2024 г.

Fitch също така ревизира леко надолу прогнозата си за икономическия ръст на страната ни. Докато през април се очакваше спад от -5,1% за 2020 г. (предишен преглед: + 3,2%, текуща средна прогнозна стойност: -3,1%), то сега очакванията са за понижение от 5,7 на сто, отразявайки неблагоприятното въздействие на пандемията на коронавируса върху потреблението, инвестициите и износа.

Настоящата статия е авторска и правата върху нейното разпространение принадлежат на нейния автор. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери в тази статия са собственост на автора и са защитени по закона за авторското право на Република България. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с автора, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин