Статия в Manager.bg: Плавно ускоряване на инфлацията и поскъпване на жилищата прогнозира БНБ

22.06.2021, manager.bg

Статия в Manager.bg: Плавно ускоряване на инфлацията и поскъпване на жилищата прогнозира БНБ1 - Stonehard

Плавно ускоряване на инфлацията и поскъпване на жилищата в следващите месеци прогнозира Българската народна банка в новото издание на своя “Икономически преглед”.

Причина за очакваното поскъпване на имоти е засиленото търсене заради по-големия интерес от страна на домакинствата, според наблюдения на НСИ от януари 2021 г. В края на 2020 г. цените на жилищата са нараснали във всички големи градове, тъй като кредитната активност се е повишала на фона на понижение на лихвите и таксите, казват от БНБ. Освен това се натрупвали спестявания, а липсвали алтернативи за инвестирането им. Така общо за миналата година цените на жилищата се качват с 4,6% на годишна база. В момента цените на имотния пазар общо са само с 8,2% по-ниски от пика им в края на 2008 г.

В същото време централната банка отбелязва наблюдаван спад на потребителските кредити и такива за инвестиционни цели заради икономическата несигурност и затягането на условията от банките. След изтичащите срокове по мораториума върху плащанията има вероятност да се увеличи делът на необслужваните кредити, което може да доведе до повишение на лихвените проценти по новите кредити, прогнозира БНБ

Доходността при депозитите ще се задържи на исторически ниското си ниво до края на третото тримесечие, смятат още централните банкери. Въпреки това спестяванията в банките ще продължат да нарастват.

Възможно е допълнително понижение на нивата на поддържаните от банките свръхрезерви по сметки в БНБ. Заради високата ликвидност в банковата система и забавящия се растеж на кредитите за частния сектор банките ще търсят по-доходоносни възможности за инвестиране на свободните си ликвидни средства чрез увеличение на чуждестранните си активи и на портфейлите си от ДЦК на българското правителство.

Очаква ни и плавно ускоряване на инфлацията заради покачването на международните цени на храните и петролните продукти. И в първите месеци на годината наблюдавахме повишение на инфлацията. Храните обаче вече не поскъпват с такива темпове, както през миналата година.

Условията на пазара на труда и икономическата активност ще продължават да се подобряват. От края на миналата година безработицата спада, а заплатите се вдигат.

Според централната банка реалният БВП ще нарасне с постигането на групов имунитет срещу COVID-19 през следващите месеци. Тенденциите в стокообмена и международната ситуация индикират за значителен ръст на външното търсене на стоки и услуги през лятото, но той ще е основно заради ниската база през миналата година.

Ако пандемията успее да се овладее, салдото на страната ще остане на плюс през първата половина на 2021 г. При реализиране на прогнозираното увеличение на приходите от туризъм и транспортни услуги бюджетът би трябвало да се увеличи през третото тримесечие.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин