ГПР по ипотечните кредити пада до ново рекордно дъно

30.01.2020, Profit.bg

ГПР по ипотечните кредити пада до ново рекордно дъно1 - Stonehard

За трети пореден месец лихвите по жилищните кредити за домакинствата, договорени в лева, остават на ниво от 3% - с два базисни пункта над историческото дъно от 2.98%, отчетено през септември 2019 г.

Това показва лихвената статистика на Българската народна банка за месец декември.

Лихвите по ипотеките в евро пък се понижават с 0.21 процентни пункта спрямо предходния месец ноември и падат до ново историческо дъно от 3.26%.

Спрямо декември 2018 г. лихвите по ипотечните кредити в лева се понижават с 0.24 процентни пункта, а в евро – с 0.39 пр. п.

Рекордно нискък през декември е и средният годишен процент на разходите* по левовите ипотечни заеми – 3.32 на сто, като се понижава с 0.04 процентни пункта спрямо ноември и с 0.26 процентни пункта на годишна база.

При евровите ипотеки ГПР се понижава с 0.35 процентни пункта на месечна и с 0.47 пр. п. на годишна база до 3.5%, което също представлява ново рекордно дъно.

В сегмента на потребителските кредити лихвите продължават тенденцията на плавно увеличение, която започна през лятото на 2019 г.

През декември средният лихвен процент по кредитите за потребление в лева бележи ръст от 0.51 процентни пункта спрямо ноември и 0.48 пр. п. спрямо декември 2019 г., като достига 9.03%.

При заемите за потребление в евро лихвите се увеличават с 0.02 пр. п. на месечна база, а на годишна отчитат спад от 0.20 пункта - до 3.65%.

Средният годишен процент на разходите по потребителските кредити в лева през декември 2019 г. е на ниво от 10.96 на сто (с 0.67 процентни пункта по-висок от предходния месец), а по тези в евро достига 4.02 на сто (с 0.12 пр. п. над този за ноември).

При корпоративните кредити лихвите в повечето сегменти намаляват през декември 2019 г.

Средният лихвен процент по заемите в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2018 г. с 0.24 пр.п., до 3.48%, а по тези, договорени в евро – с 0.79 пр.п., до 2.17%.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.71 пр.п., до 2.60%, а по тези, договорени в евро – с 0.22 пр.п., до 2.71%.

През декември 2019 г. спрямо ноември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.30 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.44 пр.п.

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0.03 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0.74 пр.п.

При влоговете на домакинствата през декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр.п., до 0.17%, а по тези в евро – с 0.02 пр.п., до 0.20%.

На месечна база, в сравнение с ноември 2019 г., средният лихвен процент по левовите депозити се повишава с 0.03 пр.п., а по тези в евро спада с 0.03 пр.п.

Средният лихвен процент по фирмените депозити с договорен матуритет в левове през декември 2019 г. спада с 0.02 пр.п. на годишна база, до 0.05%, а по тези в евро – с 0.06 пр.п., до -0.04%.

В сравнение с ноември 2019 г., средният лихвен процент по корпоративните левови депозити намалява с 0.04 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п.

* Годишният процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента

Настоящата статия е авторска и правата върху нейното разпространение принадлежат на нейния автор. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери в тази статия са собственост на автора и са защитени по закона за авторското право на Република България. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с автора, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин