Доходите на българите нараснали с близо 10% в месеците с карантина

19.08.2020, manager.bg

Доходите на българите нараснали с близо 10% в месеците с карантина1 - Stonehard

Ръст на доходите в периода с най-големи ограничения заради епидемията от коронавирус - второто тримесечие на годината отчита Националният статистически институт.

Общите доходи на българските домакинства се увеличават на годишна база в този период с 9,7% при слабо намаляване на разходите, сочат новите данни от редовното тримесечно наблюдение на НСИ.

Общият доход средно на лице от домакинство достига средно 1698 лева, като в същото време общите разходи се свиват с 1,3% до 1384 лева.

Най-висок относителен дял през второто тримесечие на годината имат доходите от работна заплата (57,5%), следвани от доходите от пенсии (28,3%) и тези от самостоятелна заетост (5,0%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 0,3 процентни пункта, делът на доходите от пенсии се увеличава с 0,7 пункта, а от самостоятелна заетост намаляват с 0,3 на сто.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват до 975 лева от 894 лева година по-рано (скок с 9,2%). Доходите от пенсии се увеличават до 481 от 427 лева (повишение с цели 12,5%), а тези от самостоятелна заетост бележат повишение с 4,5% и нараства от 95 на 100 лева. Доходите от социални обезщетения и помощи нараства от 46 на 52 лева (повишение с 12,7%).

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство намаляват през периода април - юни с 1,3%, достигайки 1384 лева.

Промяна в потреблението на основни хранителни продукти регистрира НСИ през второто тримесечие на годината в сравнение със същото на 2019-та. Като цяло, повече е нараснало потреблението на повечето хранителни продукти, като по-съществено нараства консумацията на месо - от 8.9 на 9.2 кг, плодове - от 8.5 на 9.4 кг, зеленчуци - от 18.0 на 18.6 кг, прясно мляко -от 4.2 на 4.4 л, и яйца -от 40 на 42 броя. За сметка на това, през този период е намаляло на: хляб и тестени изделия - от 20.4 на 19.4 кг, и сирене - от 3.0 на 2.9 килограма. Без промяна е било потреблението на кисело мляко, зрял фасул и захар.

Най-голям относителен дял през второто тримесечие заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (32,7%), следвани от тези за жилище (17,3%), за данъци и социални осигуровки (15,1%) и за транспорт и съобщения (10,9%).

Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.3 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2019 г., делът на разходите за жилище - с 1,8 пункта, а на разходите за данъци и социални осигуровки - с 0,9 пункта, докато относителният дял на разходите за здравеопазване намаляват с 1,0 пункта, за облекло и обувки - с 0,8 процентни пункта, за транспорт и съобщения - с 0,8 пункта, а разходите за свободно време, култура, отдих и образование се свиват с 1,7 процентни пункта.

Настоящата статия е авторска и правата върху нейното разпространение принадлежат на нейния автор. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери в тази статия са собственост на автора и са защитени по закона за авторското право на Република България. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с автора, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин