Добромир Ганев: Моментът е златен за покупка на имот

18.11.2019, БНР

Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие – 134. След нея са Пловдив със 77 сгради, и Бургас и София със 76.

От въведените в експлоатация жилища през третото тримесечие на т.г. със стоманобетонна конструкция са 73 %, а 23 % с тухлена.

Подходящ ли е моментът за покупка на недвижим имот и конюктурата на пазара за Радио Варна коментира Добромир Ганев, председател на Националното сдружение "Недвижими имоти":

Какво се продава най-много в момента - семейни жилища, офиси или т.нар.спални, за които се говори напоследък?

Много анализи направихме в края на миналата година и началото на тази. Те бяха свързани с очакването, че Европейската централна банка ще повиши основните лихви. Не само, че това не се случи, а се случи намаление на тези лихви. Това подхрани пазара допълнително, тоест не видяхме някакъв рязък спад. Има все още ръст на цените в рамките на от 2 до 6 % в различните градове. В същото време сделките са в почти същия диапазон като обеми, в София дори има ръст от 6 %.

Има прогнози, че този ръст ще продължи в следващите две години, защото обемът на строителството също е голям.

Това е предлагането. Не е задължително това което се произведе, тоест ново строителство да бъде продадено. Напротив, това оказва натиск върху цените и дава по-добри възможности на купувачите. Всъщност купувачите в момента са в много златен период - от една страна в момента много голямо предлагане на строителна продукция, също така старо строителство, в същото време продължаващи ниски лихви, които стимулират пазара. Трябва да добавим и добрите макроикономически показатели - ръст на заплатите в големите градове, нисък ръст на безработица, много висок коефициент на заетост.

Т.г. има ръст и в броя на издадените разрешителни за строеж в големите градове. Презастрояването, обаче не компрометира ли добрата локация?

Понякога се получават подобни конфликти. Някои постановки в Закона за устройство на територията дават тази възможност. В повечето случаи това са законни сгради, но се използват вратички в този закон за да се прави по-високо застрояване, засенчват се сгради и средата става по-неблагоприятна. При всички положения има такива проблеми в поне няколко от по-големите градове, вкл. и в някои райони на Варна. Друг проблем е свързан с общинската инфраструктура и невъзможността на повечето от общините да финансират подобни тежки проекти.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин