Идва нова вълна от евтини кредити за бизнеса

14.10.2019, Вестник "Капитал"

Държавната програма за предоставяне на гаранции, чрез които търговските банки отпускат кредитиране при облекчени условия на малки и средни предприятия, отново се раздвижи след година застой. През тази седмица Националният гаранционен фонд (НГФ), който е структура към Българска банка за развитие (ББР), обяви, че е подписал нови споразумения с ОББ и с БАКБ. В предишните рундове на програмата участваха 18 банки.

Рестарт

Инструментът, който държавният фонд предоставя на банките, споделя риска и така те имат възможност да предложат финансиране при по-малко обезпечение, по-ниски лихви или по-дълги срокове за връщане. Това отваря достъпа до кредитиране на малки и средни предприятия, които ползват ресурса както за оборотни средства, така и за инвестиции. Търговските банки са посредници в програмата, като досега в нея са участвали 18 банки, а резултатът е под формата на подкрепени 9100 предприятия с ресурс общо 2.4 млрд. лв. от 2008 година досега.

През февруари миналата година ръководството на Националния гаранционен фонд бе сменено, като институцията бе поета от бившия заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Ангел Джалъзов и приближен до новия шеф на ББР Стоян Мавродиев. Обявените нови споразумения с две банки са първите подновени от тогава до сега, като най-вероятно и другите партньори ще се включват поетапно през следващите месеци. По информация на "Капитал", рамката на програмата не е променяна, като новият екип на фонда е трябвало да предоговори цените и обемите на гаранциите с желаещите да се включат банки. Сред малкото промени било изискването по-големите кредити да минават на одобрение освен от самите банки и от екипа на НГФ, което би забавило с няколко дни отпускането на финансирането.

Новите споразумения

Гаранционният лимит, договорен с ОББ, е в размер на 70 млн. лв. Това се равнява на кредитиране от минимум 140 млн. лв. То може да е и по-голямо, тъй като банката може да комбинира различни гаранционни инструменти. ОББ е партньор на националната програма от 10 години, като за този период е предоставила финансиране над 570 млн. лв. за повече от 2200 проекта. "Гаранциите са подходящи за малки и средни предприятия с до 250 души персонал, в това число и без достатъчно обезпечение. Програмата допуска широк спектър от клиенти и сектори на дейност, което прави повечето малки и средни предприятия подходящи за финансиране", коментира Кирил Величков, директор "Европейски проекти и финансови инструменти" в ОББ.

Второто споразумение е с Българо-американската кредитна банка (БАКБ), която с използването на гаранциите ще може да отпусне заеми за 26 млн. лв. Финансирането е достъпно и за стартиращи компании като подкрепа за техния растеж.

Гаранции от Европа

Междувременно Уникредит Булбанк подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), което ще позволи увеличаване на кредитирането за малки и средни предприятия чрез гаранционни инструменти за 210 млн. лв. Тъй като 50% от кредитния риск за предоставените инвестиционни и револвиращи оборотни кредити ще се покрива от програма COSME, заемите за бизнеса ще могат да се отпускат при облекчени изисквания за обезпечение, лихва и срок. Схемата ще е с продължителност три години, уточняват от банката.

От там очакват, че ресурсът ще стигне за подкрепа на повече от хиляда компании от двата сегмента - ритейл и малки и средни предприятия. Стандартно кандидатите ще могат да ползват кредити до 150 хил. евро, но по COSME се допускат и кредити с по-голям размер, уточняват от Уникредит Булбанк. Ако финансирането ще е до пет години, размерът на кредита може да достигне 3 млн. евро., а за тези със срок до 10 години - до 1.5 млн. евро.

На въпрос има ли приоритетни сектори, които ще се кредитират по програмата, от банката посочиха, че фокус са всички малки и средни компании, включително и тези от агросектора, които възнамеряват да използват финансирането да повишат конкурентоспособността си, да реализират инвестиционните си проекти и да удовлетворят нуждата от оборотно финансиране. При тази директна гаранция компаниите не заплащат допълнителна такса за гаранцията, а същевременно ползват гъвкава процедура за одобрение през специализирания продукт COSME, по който изискването за обезпечение по оборотно финансиране е само залог на вземания. За инвестиционните им проекти се изисква не повече от 5% самоучастие от клиента, същевременно без допълнителна тежест и обезпечение освен обекта на инвестицията, уточняват от банката.

Още конкуренция

Освен гаранционните инструменти на НГФ предстои на пазара да се появи и още един конкурентен продукт, този път през държавния Фонд на фондовете, който освен малки и средни предприятия ще може да бъде от полза и на големи фирми. Очаква се до месец да бъде обявена процедура за избор на финансови посредници, през които към бизнеса да се насочат гаранции за покриване на риска по кредити. Ресурсът на програмата е 130.7 млн. лв., от които 74.6 млн. лв. са за проекти на компании в областта на енергийната ефективност, а 56.1 млн. лв. са за проекти за технологично развитие и иновации. Гаранцията ще покрива загуби, претърпени от финансовия посредник при просрочия или неизплатени главници и лихви по заеми.

По време на пазарните консултации при структурирането на програмата потенциални финансови посредници прогнозираха, че средният размер на кредит може да достигне 0.5 млн. лв., а средната срочност на портфейла - до 5-6 години. Според тях период за генериране на нов портфейл до декември 2023 година би бил напълно достатъчен за постигане на целите на инструмента.

Настоящата статия е авторска и правата върху нейното разпространение принадлежат на нейния автор. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери в тази статия са собственост на автора и са защитени по закона за авторското право на Република България. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с автора, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин