Безработицата през октомври стигна 10-годишно дъно

19.11.2018, Investor.bg

Най-ниското равнище на безработицата през октомври за последните 10 години отчете статистиката на Агенцията по заетостта. Стойността на показателя през месеца е 5,9%. Толкова ниско ниво за този период от годината не е отбелязван от 2008 г., съобщават от пресцентъра на агенцията.

В сравнение със септември т.г. се наблюдава увеличение от 0,3%. Показателят обаче намалява с 0,8 процентни пункта на годишна база.

Броят на регистрираните безработни през октомври е общо 193 499, като 36 143 са новорегистрираните. От тях 1932 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 57 106 лица чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др. Малко над 4000 са тези, които са се регистрирали в бюрата по труда през октомври след завръщане от сезонна работа в чужбина.

Като търсещи работа през октомври са били регистрирани 588 души от групите на заети, учащи и пенсионери.

През десетия месец на годината общо 18 743 лица са постъпили на работа, като 85,6% от тях са устроени в реалната икономика. В субсидирана заетост са включени 2696 лица: 1890 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 557 – по програми, и 249 по мерки за обучение и заетост.

От началото на годината общо 15 794 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности, а завършилите успешно са 14 440.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 14 611, като 81,3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29,7%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14,9%), административните и спомагателните дейности (10,0%), строителството (6,3%), хотелиерството и ресторантьорството (6,0%) и др.

Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Настоящата статия е авторска и правата върху нейното разпространение принадлежат на нейния автор. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери в тази статия са собственост на автора и са защитени по закона за авторското право на Република България. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с автора, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин