Държим над 55 млрд. лв. в банките при почти 0% лихва

24.02.2020, banker.bg

Държим над 55 млрд. лв. в банките при почти 0% лихва1 - Stonehard

Българските домакинства и предприятия продължават да се доверяват на банките и да захранват системата с парите си, дори и когато условията, които им предлагат не са много добри. Статистиката на БНБ показва, че в края на 2019 г. общият размер на депозитите на нефинансовите предприятия, на домакинствата и на нетърговските организации е 82.138 млрд. лева и нараства с близо 10% на годишна база. Само домакинствата съхраняват в банковите трезори сумата от 55.645 млрд. лева (ръст с 8% за година), а нефинансовите предприятия - 26.494 млрд. лева (увеличение с 14.3%).

Според експертите подобен висок ръст е характерен за последните месеци на годината.

Интересното е, че всичко това се случва на фона на нулеви лихви по депозитите. Нещо повече, в последните четири месеца на 2019-а евровите депозити на бизнеса стоят на влогове в българските банки при отрицателни лихви. Тоест, той вече си плаща на банките, за да работят с парите му. И тук дори не влизат всички такси, които се начисляват за внасяне, теглене и съхранение на парите.

Лихвената статистика на БНБ през декември показва, че средният лихвен процент по депозитите на бизнеса в евро е паднал за една година с 0.06 пр. пункта. При левовите депозити все още лихвите са положителни, но и те се въртят около нулата.

При депозитите в лева спадът e с 0.02 пр. пункта на годишна база. Лихвите по депозитите на домакинствата както в левове, така и в евро спадат до съответно 0.17% и 0.20 процента.

Кредитите на домакинствата и обслужващите ги търговски предприятия в последните дни на миналата година са 23.908 млрд. лева. За 12 месеца те са се увеличили с 9.5 процента.

Размерът на заемите на нефинансовите предприятия, на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, нарастват към края на четвъртото тримесечие на 2019-а със 7.5% на годишна основа.

Кредитирането бележи годишен ръст за тридесет и девети пореден месец, който е средно около 5% и е здравословен за българската икономика, казват анализаторите на "Райфайзенбанк".

Сигналите, които дава Европейската централна банка са, че няма да има скорошно повишение на основния лихвен процент. Това означава, че и лихвите в България през тази година ще останат на ниски нива.

А иначе, нагласите са за задържане на дела на лошите и преструктурирани кредити на сравними нива през първото полугодие на 2020-а.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин