България ще трябва да отмени забраната за покупка на земя от чужденци

17.11.2017, STONEHARD

България е под натиск от Европейската комисия за допустимите практики в поземленото законодателство на държавите-членки да промени законодателството си и да разреши покупката на земеделски земи от чужденци. В резултат в началото на лятото земеделското министерство подготви законопроект, който премахва правилото, че земеделска земя в България могат да купуват само физически лица и фирми, които имат петгодишна уседналост в страната. В мотивите си ведомството посочи наказателната процедура, която се води срещу страната и заради която е възможна глоба от първоначално 830 хил. Евро.

Българските политически сили дебатират усилено, като БСП и Обединени патриоти са против, а ГЕРБ изчаква препоръките на ЕК за промяната, но очевидно концентрацията на големи ресурси в ръцете на малцина създава доста притеснения на всички ни. В Европейския парламент се прие с голямо мнозинство резолюция, която ограничава тази концентрация, а в България тя е най-голяма като 15% от стопанствата притежават 87% от обработваемите земи.

Предвиждат се възможности държавите членки да налагат ограничения при сключването на такива сделки, но не и напълно да откажат. На първо място ще може да се дава разрешение от държавните органи за такава сделка.

Парламентът ще може да определя цената, категориите купувачи, като с предимство могат да бъдат съсобствениците, земеделските стопани и съседите на имота предмет на сделката, както и ще може да се въвежда ограничение на размера на закупуваната земя.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин