България ще трябва да отмени забраната за покупка на земя от чужденци

17.11.2017, STONEHARD

България ще трябва да отмени забраната за покупка на земя от чужденци1 - Stonehard

България е под натиск от Европейската комисия за допустимите практики в поземленото законодателство на държавите-членки да промени законодателството си и да разреши покупката на земеделски земи от чужденци. В резултат в началото на лятото земеделското министерство подготви законопроект, който премахва правилото, че земеделска земя в България могат да купуват само физически лица и фирми, които имат петгодишна уседналост в страната. В мотивите си ведомството посочи наказателната процедура, която се води срещу страната и заради която е възможна глоба от първоначално 830 хил. Евро.

Българските политически сили дебатират усилено, като БСП и Обединени патриоти са против, а ГЕРБ изчаква препоръките на ЕК за промяната, но очевидно концентрацията на големи ресурси в ръцете на малцина създава доста притеснения на всички ни. В Европейския парламент се прие с голямо мнозинство резолюция, която ограничава тази концентрация, а в България тя е най-голяма като 15% от стопанствата притежават 87% от обработваемите земи.

Предвиждат се възможности държавите членки да налагат ограничения при сключването на такива сделки, но не и напълно да откажат. На първо място ще може да се дава разрешение от държавните органи за такава сделка.

Парламентът ще може да определя цената, категориите купувачи, като с предимство могат да бъдат съсобствениците, земеделските стопани и съседите на имота предмет на сделката, както и ще може да се въвежда ограничение на размера на закупуваната земя.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с STONEHARD, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин