Започна строежа на детска градина в кв. Кръстова вада, София

15.02.2018, STONEHARD

Започна строежа на детска градина в кв. Кръстова вада, София1 - Stonehard

Започна строеж на енергийно-ефективна детска градина в кв. Кръстова вада, София.

На територията на местността това е единственият общински терен, предвиден за изграждане на детска градина. Бъдещата детска градина за 6 групи – 2 яслени и 4 градински, ще бъде разположена на площ от 3778 м2 и ще разполага с физкултурен салон и басейн

Бъдещата детска градина за 6 групи – 2 яслени и 4 градински, ще бъде разположена на площ от 3778 м2 и ще разполага с физкултурен салон и басейн. Строителството започва близо две години след като заместник-кметът на Столична община Ирина Савина и кметът на район „Лозенец“ Любомир Дреков представиха проекта за дългоочакваната нова детска градина в района.

Системата за отопление и захранване с топла вода е комбиниран котел- газ, ток и соларни панели, като основният топлоизточник са панелите. Получената топла слънчева вода ще се използва не само за загряване на басейна, но и за отоплението на цялата сграда и покриване на всички битови нужди от топла вода. Тя ще се използва целогодишно, с изключение на максимум два студени зимни месеца, което прави инвестицията целесъобразна и икономически ефективна.

Част от дъждовната вода, която преминава през покрива на сградата, ще се отвежда в подземен резервоар, като същата ще се използва за поливане на зелените площи в сухите месеци, като по този начин няма да се използва питейна вода. Резервоарът ще е снабден с помпа, чрез която ще се извършва поливането. Непосредствено до детската градина ще бъде изградена публична детска площадка.

Разгледайте нашите предложения за сгради ново строителство в кв. Кръстова Вада в София.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с STONEHARD, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин