Пет български града с голям потенциал за привличане на чужди инвестиции

19.02.2018, Вестник "Капитал"   Прочетете оригиналната статия …

София, Плевен, Русе и Бургас са сред европейските градове, които са с потенциал да привличат повече чуждестранен капитал през следващите две години заради ефективността на направените инвестиционни разходи. Пловдив и областта пък се открояват с добрата си цялостна стратегия за привличане на чужди капитали. Това показва класацията "Европейски градове и региони на бъдещето 2018/2019", която сравнява 489 дестинации по различни показатели. Тя се изготвя от fDi Magazine, издание на Financial Times.

Класацията

Класацията "Европейски градове и региони на бъдещето 2018/2019" се прави на всеки две години и изследва инвестиционния потенциал на европейските градове и области. Общо 489 дестинации са разделени в категории основни, големи, средно големи, малки и микроградове или области според населението. Показателите, включени в оценката, са икономически потенциал, човешки капитал, ефективност на разходите, инфраструктура и бизнес среда. В класацията на основните градове са взети предвид и привлечените преки чужди инвестиции като дял от всички за страната.

Лидерите в Европа

За цяла Европа на първо място по всички показатели от градовете се класира Лондон, а от областите - районът на Париж. Британската столица е на първо място в класацията на fDi Magazine като град на бъдещето повече от 10 поредни години. За периода на проучването Лондон е привлякъл повече преки чуждестранни инвестиции от Дъблин и Париж, взети заедно, които са съответно на втора и трета позиция.

Ирландската столица изпреварва френската за първа година заради предстоящия Brexit, като използва възможността да привлече компании, които досега са били базирани в Лондон. Любопитно е, че от всички градове в проучването Дъблин е привлякъл най-много чуждестранен капитал за научноизследователска дейност през последните пет години.

Българският потенциал

Най-силно българско присъствие има в класирането по ефективност на разходите, направени от инвеститорите. Областите и градовете са разделени в подкласации според броя на населението им, като сред малките европейски райони област Стара Загора заема първа позиция, а в челната десетка се класират още 6 български области. (виж графиката). В класацията на градовете с население между 100 и 350 хил. души се нареждат Плевен, Русе и Бургас, а Пловдив е на десето място. В категорията за основни европейски градове София заема престижното второ място след грузинската столица Тбилиси.

Софийска област попада сред перспективните региони в Източна Европа по всички показатели - икономически потенциал, човешки капитал, ефективност на разходите, инфраструктура и бизнес среда. В тази класация водят области в Русия, Словакия и Чехия, а област София се нарежда на осмо място.

Стратегията на Пловдив

В отделно класиране изданието оценява градове и области с най-добра стратегия за привличане на чуждестранен капитал. Единственото българско представяне е на Пловдив (трето място при малките градове) и областта (четвърто за малките области).

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Вижте оригиналната статия Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин