Никола Стоянов пред imoti. net за регулацията на имотния пазар

09.10.2018, imoti.net

Никола Стоянов, основател и собственик на Stoyanov Enterprises (Luximmo Finest Estates, Stonehard, Super Имоти, Property.bg) коментира пред портала imoti.net нуждата от регулации на българския имотен пазар:

Не смятам, че има някаква постановка или заговор в това, че не се приема необходимата регулация, която да направи дейността на агенциите за недвижими имоти в България напълно прозрачна. Просто причината е изключително прозаична и дори наивна и тя се състои в някаква немърливост на нашия законодател, който не е счел за необходимо да регулира този бизнес. Не смятам, че е умишлено, а просто не му е дошло времето, поради по-приоритетни задачи на българските законодатели, поради липсата на сериозно лоби в парламента, което да настоява сериозно за регулации. Мога да направя сравнение с туристическия бранш. Кратко сравнение на двата бизнеса: за да развиваш туроператорска дейност в България трябва да разполагаш с лиценз, а за да притежаваш агенция за недвижими имоти не ти е необходим такъв. Просто прекалено много хора са пострадали от недобросъвестни туроператори и хотели и поради тази причина е възникнало масово недоволство сред хората и затова законодателите са си направили труда да регулират пазара на туристически услуги. Според мен бизнесът с имоти не е регулиран, а причината най-вероятно е недоглеждане от страна на българския законодател, тъй като той не смята, че този бизнес е достатъчно важен за българския народ. А истината е съвсем друга, че вече е настъпило това време поради многото недобросъвестни агенции и многото измами, които петнят репутацията на целия бранш.

В повечето държави от ЕС (особено тези, които са в по-развитата западна част на Европа) бизнесът с посредничество при покупко-продажба и наеми на недвижими имоти е лицензиран. За да си част от този бизнес твоята агенция и всички брокери, които са част от нея трябва да притежават нужния лиценз. Нашите законодатели могат да взаимстват от опита на Германия, Франция и Италия и да го приложат директно в България. Смятам, че това е най-лесният път, по който може да се стигне до правилното решение.

Всички брокери, които искат да упражняват тази професия, трябва да преминават задължителни курсове на обучение и след това да полагат изпит, за да придобият правоспособност за консултант по недвижими имоти.

Всяка агенция трябва да има застраховка „професионална отговорност“, която се сключва за достатъчно голяма сума, която да покрие евентуални щети, претърпени от техни клиенти, които не са били обслужени добре и съответно са претърпели загуби.

Други изисквания, които би следвало да покрива всяка една агенция са: наличие на определен капитал, с който оперира дружеството, да разполага с офиси и вътрешни правила на компанията, както и да се приложи системата на ISO.

В заключение: Въпросът за липсата на регулации е наболял поради многото некоректни практики в бранша, прилагани най-вече от малките агенции и от т.нар. "частни брокери" – някои от брокерите работят без офис и само по телефона, дори дори без да имат регистрирана фирма, което означава, че няма как да издават фактури, нито да плащат плащат данъци, нито да носят отговорност при обслужването на клиенти.

Преди време беше подета подобна инициатива за налагане на регулации. В тогавашното правителство имаше лоби, което повдигна въпроса за създаването на подобен закон и ние заедно с други от големите агенции в България се организирахме, за да консултираме и да дадем доста препоръки за създаването на текстовете му. Но дейността на това правителство приключи и така въпросът остана нерешен.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин