Споделените офиси стават популярни и сред фирми

04.04.2016, Людмила Рачева

Споделените офис пространства стават все по-популярни сред малки и големи фирми, според проучванията на една от най-големите компании за недвижими имоти в света.

Споделените офиси са привлекателни за предприятията, тъй като те могат да се възползват от нови талантливи специалисти, свежи идеи и ниски разходи за недвижими имоти.

Подобен тип офиси са изключително популярни в Ню Йорк и Вашингтон, където те са се удвоили през последните 5 години.

Собствениците на стари или неизползвани офис сгради преразглеждат използването им, като се предприема реконструкция и освежаване, за да се създаде нов тип офис пространство.

Наблюдава се тенденция за годишен ръст на съвместни работни пространства и дългосрочна устойчивост на такъв тип бизнес модел, защото осигурява:

  • икономическа сигурност и по-ниски разходи (обикновено това е краткосрочно отдаване под наем на недвижими имоти, докато цените на стандартните офиси продължават да се увеличават);
  • достъп до съвременни технологии;
  • възможност на хората да работят от всяко място и по всяко време;
  • творческа и свежа работна среда;
  • възможност да се общува и работи с различни специалисти.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин