Защита на личните данни


Ние СТОНХАРД ЕООД разбираме колко е важна защитата на персоналните данни, които получаваме от нашите настоящи и потенциални клиенти. По-долу описваме точно каква информация събираме, как я използваме и как вие можете да я сменяте и коригирате.
Ние събираме 2 вида данни от нашите клиенти: персонални данни, които клиентът предоставя при доброволна регистрация на сайта или при изпращане на запитване. Също така ние следим какви страници от нашия сайт отварят ползвателите. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме съдържанието на сайта, в зависимост от желанията на клиентите/посетителите и да им предоставяме необходимата информация. Тъй като нашите доходи зависят основно от покупко-продажбата на недвижими имоти, събирането на подобна информация играе значителна роля в нашия бизнес. От самото начало на съществуването на нашата компания ние сме изградили ясна и точна политика по защита на персоналните данни, която можем да обобщим по следния начин:

НИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.


Когато вие предоставяте своите електронни адреси и контакти при изпращане на запитване вие се съгласявате да получавате нашия безплатен информационен бюлетин с информация за нашите нови предложения. В същото време вашите персонални данни остават под защита.
Сигурността на цялата информация, свързана с нашите клиенти е наша основна грижа. Ние се стараем да осигуряваме надеждна защита на пренасянето на вашите лични данни (име, електронна поща и телефонен номер) от вашия компютър до нашия сървър, които данни са ни необходими, за да ви предоставяме нашите услуги. За съжаление следва да имате предвид, че никакво пренасяне на лични данни не е застраховано на 100%.
Моля, имайте предвид, че ние никога няма да поискаме от вас информация с висока важност или каквито и да било други конфиденциални данни, преди да започнете реалното осъществяване на сделка с нашата компания. Освен това бихме поискали от вас подробна информация по електронната поща само, в случай че няма друг начин за нейното изпращане и тази информация е крайно необходима за предоставянето на нашите услуги на вас.

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА:


Ако вие използвате този сайт, значи се съгласявате с нашата политика по защита на персоналните данни.


АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕЯ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ!


Вашето последващо използване на сайта www.stonehard.bg, даже и след направени изменения, означава, че вие приемате тези изменения.
ВАЖНО: Всяко действие, което вие, трета страна или СТОНХАРД ЕООД предприема с цел защита на условията, задължително трябва да се отнася до органите на българския съд. В случай, че което и да е от тези условия не отговаря на закона, явява се невалидно или по каквато и да е причина не може да се използва, то следва това условие да се счита за невалидно и по никакъв начин няма да повлияе на валидността на другите условия.